Rot-avdrag

Vi utför tjänster som berättigar till rotavdrag och du få upp till 50 000 kr i skatterabatt per person och år. Du betalar  70% av arbetskostnaden för målning, tapetsering och annat arbete vi utför för dig som privatperson.  Rot-avdraget gäller både utvändiga och invändiga arbeten på småhus och sommarstugor samt invändiga arbeten i bostadsrätter.