Golvbeläggning för alla industrier

Slits det mycket på lokalens golv? Då är det läge att kontakta oss på Måleritjänst i Syd för golvbeläggning i Skåne. Vi har kännedomen och skickligheten för att kunna lägga en hygienisk samt slitstark beläggning. Med ett antal olika golvbeläggningar och egenskaper kan vi anpassa golvet helt efter verksamheten.

Typer av golvbeläggningar

Golvbeläggningar finns i diverse utformningar och med sina egna individuella särdrag. Vi på Måleritjänst i Syd arbetar främst med beläggningar som Massagolv, Epoxigolv, PU-golv, Flingat- och Ströat golv. Golvbeläggningarna går alla under ett och gemensamt namn, nämligen härdplast. De sammanslagna komponenterna för att bilda denna plast utgör även egenskaper som den kommer få. Det gör denna grupp av golvbeläggningar till dem mest anpassbara.

Golvläggning

För att säkerställa att golvet passar just den industrin du är verksam inom går vi tillsammans igenom de behov golvbeläggningen ska täcka. Själva arbetet består av tre delmoment; förarbete, primning och golvläggning. Varje moment behöver genomföras med yttersta noggrannhet för att uppnå ett snyggt och varaktigt resultat. Anlitar du våra auktoriserade hantverkare kan du känna dig säker på att de har den kunskap som krävs angående materialets egenskaper, säkerhet och inte minst läggningsteknik inklusive förarbete.

Kontakta oss för golvbeläggning

Har din verksamhet behov av ett slitstarkt golv med estetiska värden? Oavsett vilka egenskaper som ditt golv behöver ha kan vi på Måleritjänst i Syd hjälpa dig med golvbeläggning i Skåne. Genom att anlita oss får du ett golv du kan lita på!