Måleritjänst i Syd AB

Vi utför måleriarbeten i hela Skåne och har kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Simrishamn samt Ystad.

Tjänster.

Vi startades vintern 2010, nu finns vi i hela Skåne.

Vi arbetar med det mesta inom hantverket till exempel renoveringar, nybyggnation och servicemålning samt försäkringsärende. Vi har även stor erfarenhet av spärrmålning efter brand och vattenskador.

Våra kunder är både privatpersoner, företag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag.

Vårt fokus är alltid att finnas snabbt till hands, ta fram en lösning för alla era önskemål, att leverera högsta service och kvalité och därmed hjälpa våra kunder hela vägen till ett riktigt bra resultat.

ID06-kort

Alla våra målare har ID06-kort för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.

Husarbete &
ROT-avdrag

Vi utför tjänster som berättigar till ROT-avdrag. Läs mer om skatteavdrag på följande sida.

Kvalitet & Miljö

Måleritjänst i Syd AB är medlem i måleriföretagarna och arbetar enligt deras Kvalitets- och Miljöledningssystem.